SAP HR Payroll

W pełni zintegrowane usługi z SAP HR

Martwisz się konfiguracją listy płac?

Potrzebujesz wsparcia w swoim dziale HR?

Oddeleguj to nam!

Chcesz mieć nad tym wszystkim większą kontrolę?

Twój dział HR już nie wyrabia wyników?

Możemy Was wesprzeć w:

 • Konfigurujemy schemat płacowy, rozbudowujemy go o dodatkowe funkcje dotyczące systemów premiowych.
 • Tworzymy dedykowane mechanizmy ubruttawiania premii.
 • Konfigurujemy mechanizmy naliczania zasiłków za pomocą rozszerzeń BADI.
 • Tworzymy specyficzne reguły uzupełniania zasiłków.
 • Wspieramy użytkowników podczas aktualizacji systemu.
 • Przygotowujemy opis zmian i ich wpływ na istniejące w systemie rozszerzenia.
 • Diagnozujemy błędy w naliczaniu listy płac, wspieramy przy wyjaśnianiu źródła pochodzenia różnic i sposobach naprawy.
 
 • Rozbudowujemy system o dedykowane infotypy tworzone na zamówienie, wspieramy przy imporcie danych kadrowych do systemu, ustawieniu właściwej konfiguracji i jej rozszerzaniu.
 • Wspieramy w cyklu rozliczania list, wyjaśniamy zaistniałe różnice i nanosimy ewentualne korekty.
 • Konfigurujemy i rozszerzamy standardowe rozwiązania dot. wydruku formularzy z SAP.
 • Tworzymy autorskie raporty połączone z korespondencją seryjną i rozpoznawaniem kodów kreskowych.
 • Budujemy interfejsy do eksportu pasków płacowych oraz mechanizmy wysyłki plików PDF na email.
 • Budujemy dedykowane raporty kadrowe i płacowe.
 • Tworzymy autorskie narzędzia do wyliczeń dotyczących ekwiwalentu urlopowego, raportowania premii i dowolnych danych kadrowych.
 • Rozszerzamy zapytania Ad-Hoc o dedykowane pola.
 • Dostarczamy też raporty audytu/porównawcze zmian w wynagrodzeniu z możliwością porównania miesiąc do miesiąca.
 • Wspieramy przy tworzeniu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 • Diagnozujemy przypadki braku eksportu danych z SAP, wspieramy przy diagnostyce i komunikacji z SAP.
 • Rozbudowujemy system o możliwość eksportu pasków płacowych do plików PDF.
 • Wspieramy automatyzację wysyłki pasków płacowych do pracowników na skrzynki email.
 • Budujemy interfejsy SAP HCM – FI.
 • Ustawiamy zarówno księgowania w tym samym systemie SAP jak i księgowania poprzez interfejsy IDoc/BAPI.
 • Tworzymy dedykowane mechanizmy synchronizacji danych księgowych, raportowanie zaksięgowanych kwot i automatyczne tworzenie splitów proporcjonalnych.
 • Tworzymy dokumentację istniejących rozwiązań i potencjału ich rozbudowy.

Jesteśmy firmą z długoletnim doświadczeniem z SAP HR.

Twoje potrzeby stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

Spotkajmy się

Wypełnij formularz, a my zaprezentujemy Ci nasze usługi w SAP HR.