Skanowanie
akt osobowych

wraz z poświadczeniem za zgodność
z oryginałem papierowym

Jak zeskanować akta osobowe zgodnie z przepisami?

Takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Skanowanie papierowych akt osobowych kojarzy się z czasochłonną pracą i problemami organizacyjnymi. Wiele firm decyduje się na zeskanowanie akt we własnym zakresie i potem tego żałuje. Dlaczego? Bo nie zostało to wykonane zgodnie z przepisami.

Oferujemy Ci profesjonalne, kompleksowe usługi związane ze skanowaniem akt osobowych z zachowaniem najwyższych standardów poufności informacji, jak i niezbędne oprogramowanie oraz e-Teczkę SAP.

Zakres naszych usług obejmuje:

e-Teczka SAP + oprogramowanie

W tym pakiecie otrzymasz od nas zarówno e-Teczkę, jak i narzędzia do samodzielnego skanowania dokumentów wraz z możliwością ich elektronicznego podpisania za zgodność z oryginałem.

W skład pakietu wchodzą następujące autorskie narzędzia
zintegrowane z SAP HR:

 • Oprogramowanie do skanowania
 • Oprogramowanie do tworzenia PDF/A
 • Oprogramowanie do podpisu elektronicznego PAdES
 • Oprogramowanie do rozpoznawania kodów
  kreskowych
 • Oprogramowanie do weryfikacji jakości skanów, PDF i podpisów
 • Oprogramowanie do zasilania e-Teczki gotowymi aktami
  elektronicznymi

Skanowanie archiwów

W tej opcji możesz mieć zarówno naszą e-Teczkę, jak i każdą inną na SAP (dowolnej firmy).

W tym pakiecie zeskanujemy Twoje archiwa papierowe i zasilimy Twoją e-Teczkę. W efekcie już od pierwszego dnia będziesz mógł korzystać zarówno z e-Teczki, jak i mieć dostęp do wszystkich dokumentów.

Co z indeksowaniem dokumentów?

Podczas skanowania należy odpowiednio przyporządkować skan do części teczki i konkretnego rodzaju. Proponujemy Ci dwa rozwiązania:

1

Pełne indeksowanie

W tej opcji to my przyporządkowujemy dokumenty do właściwej kategorii w e-Teczce. Przykładowo dyplom oznaczamy jako dokument części A, a rodzaj jako “szkoła wyższa”.

Częściowe indeksowanie

2

W tym przypadku wykonujemy przyporządkowanie dokumentów do właściwej zakładki, a Ty masz kontrole nad ostatnim etapem, czyli właściwym przypisaniem dokumentów do konkretnego rodzaju w e-Teczce. Tu dyplom oznaczamy jako dokument z części A, a rodzaj dokumentu określasz sam, gdy już trafi do e-Teczki.

Jak przebiega proces skanowania akt?

Rozmawiamy
o Twoich
potrzebach
i liczbie teczek
do skanowania.

1

Uzgadniamy
optymalny
proces,
czas i sposób
odbioru
dokumentacji.

2

Odbieramy
akta, pakujemy
je do specjalnych
kontenerów,
sporządzamy
protokół.

3

Przewozimy
akta osobowe
do miejsca
ich docelowego
skanowania;

4

Skanujemy je
wraz z
poświadczeniem
za zgodność z
oryginałem
papierowym.

5

Gotowe
dokumenty PDF
ładujemy
wprost do e-Teczki,
postępy widzisz
na bieżąco.

6

Zeskanowane
akta przekazujemy
wraz z protokołem
z powrotem do
Twojego
archiwum.

7

Jeśli zajdzie taka potrzeba (np. dostęp będzie konieczny w zw. z realizacja zadań kadrowych) wydamy Ci wybrane teczki, nawet w trakcie skanowania.

W razie potrzeby, zeskanujemy też błyskawicznie teczkę konkretnej osoby.

A co jeśli podczas skanowania wystąpi nietypowa sytuacja?
Mamy na to gotowe procedury!

 • Usuniemy niezadrukowane strony
 • Oznaczymy dokumenty uszkodzone
 • Oznaczymy dokumenty podlegające RODO
 • Oznaczymy dokumenty, które są w spisie, a brak ich w aktach

W rezultacie dokumenty te zostaną przez nas oznaczone, a Ty otrzymasz listę takich przypadków, aby móc podjąć decyzję co z nimi zrobić.

Jakich skanerów używamy?

Korzystamy zarówno ze skanerów podłączonych do komputera użytkownika, jak i skanerów sieciowych. Kluczowe jest, aby skaner współpracował z technologia TWAIN (obecnie to standard i prawie każdy tak działa). Jeśli będziesz miał wątpliwości, doradzimy Ci ten właściwy skaner.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami bezpośrednio lub za pomocą formularza.

Spotkajmy się

Umów się na niezobowiązujące spotkanie. Otrzymasz checklistę prawidłowego procesu skanowania, która ułatwi Ci podjęcie decyzji podczas poszukiwania najlepszej usługi.