KSeF SAP, Ministerstwo Finansów

Obowiązkowy KSeF – rezultaty konsultacji projektu zmian w MF

Ministerstwo Finansów podało ważne informacje o obowiązkowym KSeF. To wynik konsultacji z przedsiębiorcami w MF. Sprawdź, jak zmienią się e-faktury.

Ministerstwo Finansów przekazuje propozycje zmian przepisów o KSeF

Na stronie MF 3 kwietnia 2024 r. pojawiły się założenia zmian w Krajowym Systemie eFaktur. Jest to rezultat konsultacji przeprowadzonych na początku roku. Sprawdź, co się zmieni i jak wpłynie to na przedsiębiorców.

Obowiązkowy KSeF w jednym terminie dla wszystkich podatników

To rozwiązanie ma być odpowiedzią na potencjalne problemy przedsiębiorców z ustaleniem czy dany kupujący jest czynnym podatnikiem VAT, czy też może podatnikiem zwolnionym. W poprzedniej wersji KSeF miał być obowiązkowy najpierw dla czynnych podatników VAT, a po kolejnych 6 miesiącach stałby się obowiązkowy dla podatników zwolnionych z VAT.

Teraz ma być jeden termin na wdrożenie KSeF u wszystkich podatników. Na razie nie wiadomo jeszcze jaki. Dość prawdopodobnym terminem jest połowa 2025 roku. Niekoniecznie musi być to korzystne dla przedsiębiorców.

Firmy zajmujące się przygotowaniem systemów księgowych mogą nie zdążyć obsłużyć wszystkich klientów, którzy z wdrożeniem KSeF będą czekać do ostatniej chwili. Z tego względu lepiej zainteresować się tym tematem już teraz, żeby w dniu startu obowiązkowego KSeF być już gotowym na zmiany.

Dobrowolne e-faktury dla konsumentów

Wielu przedsiębiorców pytało co z fakturami na rzecz osób fizycznych. Według wcześniejszych założeń KSeF miał obsługiwać tylko e-faktury wystawiane dla firm. Pojawiał się tu problem, że w zależności od rodzaju nabywcy faktury musiałyby być wystawiane w odmienny sposób.

Według najnowszych założeń podmiot wystawiający fakturę będzie decydował czy fakturę dla konsumenta wystawi w KSeF czy też poza nim. W wypadku skorzystania z Krajowego Systemu e-Faktur również do wystawiania faktur dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej taka faktura będzie musiała posiadać kod QR. Dzięki temu klient będzie miał dostęp do niej w KSeF. Jest to podobna procedura, co przy fakturach wystawianych na rzecz kontrahentów zagranicznych.

Załączniki do zbiorczych faktur VAT

Załączniki do faktur wystawianych w KSeF to kolejna kość niezgody pomiędzy ministerstwem finansów a przedsiębiorcami. Pierwotne założenia nie pozwalały dodawać załączników do faktur ustrukturyzowanych. Istniała jedynie możliwość podania linka do załącznika w stopce faktury bądź polach DodatkowyOpis i DodatkoweInfo. W tym układzie takie załączniki nie stanowiły jednak integralnej części faktury.

Nowa propozycja MF umożliwia dodawanie załączników do faktur w KSeF. Jednak takie rozwiązanie będzie zarezerwowane wyłącznie dla wybranych branż. Według obecnych założeń będą mogły z niego skorzystać podmioty wystawiające faktury za:

  • dostawę paliwa na stacjach paliw i stacjach gazu płynnego jako faktury zbiorcze za dany okres,
  • świadczenie usług elektronicznych,
  • dostawy mediów.

Stosowanie załączników do faktur będzie dopuszczalne jedynie wtedy, gdy faktura będzie zawierać tak rozbudowane informacje o dostarczanych towarach i usługach, że nie będą się one mieścić w polach przewidzianych w schemacie faktury ustrukturyzowanej.

Przewidziano tutaj także okres przejściowy. W jego trakcie podmioty wystawiające tego rodzaju faktury będą uprawnione do wystawiania faktur poza KSeF czy to w postaci elektronicznej, czy też papierowej. Dzięki temu te przedsiębiorstwa będą miały więcej czasu, żeby dostosować dotychczas wykorzystywane rozwiązania w obszarze fakturowania do wymogów KSeF.

Czas przewidziany na konsultacje projektu

Do 19 kwietnia Ministerstwo Finansów będzie przyjmować uwagi i opinie do przedstawionych założeń zmian w KSeF. Sposób przekazywania opinii opisano na stronie MF. Widać duży pośpiech, bo gotowy projekt ustawy ma trafić do dalszych prac legislacyjnych już w maju tego roku.

Natomiast na przełomie kwietnia i maja powinny ruszyć w urzędach skarbowych szkolenia dla przedsiębiorców z KSeF. Pozostaje mieć nadzieję, że będą one obejmować również zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania, które ma wprowadzić projekt rozwiązań zaproponowany przez Ministra Finansów.

Możliwość wystawiania faktur papierowych dla wykluczonych cyfrowo

Rządowy projekt zakłada, że przedsiębiorcy wykluczeni cyfrowo będą mogli przez pewien czas nadal wystawiać faktury bez konieczności używania KSeF. Jednak zastosowano tu 2 ograniczenia dotyczące wartości takich faktur.

Pierwsze z nich dotyczy wartości pojedynczej faktury. Łączna należność wynikająca z takiego dokumentu nie może być większa niż 450 złotych.

Drugie ograniczenie dotyczy łącznej wartości faktur wystawionych w danym miesiącu. Jeśli przedsiębiorca wystawi faktury, których wartość przekroczy 10.000 zł brutto, to nie będzie mógł już korzystać ze zwolnienia od stosowania KSeF.

Dodatkowo przepis ten wskazuje, że wystarczy przekroczyć jedną z tych wartości (450 zł lub 10.000 zł), żeby utracić prawo do zwolnienia z KSeF. Począwszy już od faktury, która przekracza wskazane wyżej kwoty, trzeba będzie obowiązkowo korzystać z Krajowego Systemu eFaktur.

Planujesz wprowadzić KSeF w swojej Firmie? Zobacz, co oferuje nasza e-Faktura oraz skontaktuj się z nami!

ZOBACZ JAK MOŻEMY ZDIGITALIZOWAĆ TWOJĄ FIRMĘ

Spotkajmy się w mediach społecznościowych: