Ustawa AI

Jak zrozumieć prawo Unii Europejskiej dotyczące sztucznej inteligencji?

W ramach istotnego posunięcia, prawodawcy Unii Europejskiej wydali niedawno ostateczną zgodę na pierwsze na świecie kompleksowe prawo dotyczące sztucznej inteligencji (AI), znane jako Artificial Intelligence Act. Ten przełomowy akt prawny, który ma wejść w życie jeszcze w tym roku, ma na celu zapewnienie ram regulujących technologię sztucznej inteligencji w bloku 27 państw. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co pociąga za sobą to nowe prawo i jakie są jego implikacje.

Czym jest ustawa o sztucznej inteligencji?

Ustawa o sztucznej inteligencji przyjmuje podejście skoncentrowane na człowieku do regulacji sztucznej inteligencji, podkreślając znaczenie zapewnienia, że ludzie pozostają pod kontrolą technologii. Przyjmuje ona podejście oparte na ryzyku, co oznacza, że poziom kontroli stosowany do systemów sztucznej inteligencji zależy od ich potencjalnych czynników ryzyka. Podczas gdy aplikacje AI niskiego ryzyka, takie jak systemy rekomendacji treści, podlegają dobrowolnym wymogom, zastosowania wysokiego ryzyka, takie jak urządzenia medyczne lub infrastruktura krytyczna, podlegają bardziej rygorystycznym przepisom.

Zakaz niektórych zastosowań sztucznej inteligencji

Jednym z godnych uwagi aspektów ustawy o sztucznej inteligencji jest zakaz niektórych zastosowań AI uznanych za stwarzające niedopuszczalne ryzyko dla jednostek lub społeczeństwa. Na przykład prawo wyraźnie zakazuje korzystania z systemów oceny społecznej i algorytmów predykcyjnych. Ponadto korzystanie z biometrycznych systemów identyfikacji opartych na sztucznej inteligencji do celów nadzoru publicznego jest ograniczone, z wyjątkiem przypadków poważnych przestępstw. Środki te mają na celu ochronę praw osób fizycznych i zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu technologii AI.

Regulacja generatywnej sztucznej inteligencji

Uznając pojawienie się modeli sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania, takich jak ChatGPT OpenAI, ustawa o sztucznej inteligencji zawiera przepisy dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji. Twórcy takich modeli muszą ujawniać dane wykorzystywane do szkolenia, przestrzegać praw autorskich i oznaczać generowane przez sztuczną inteligencję deepfake’i, aby wskazać sztuczną manipulację. Nakładając środki przejrzystości i odpowiedzialności, ustawa ma na celu rozwiązanie obaw związanych z rozprzestrzenianiem się zwodniczych lub szkodliwych treści generowanych przez systemy sztucznej inteligencji.

Nadzór i ograniczanie ryzyka

Oprócz konkretnych zakazów i wymogów, ustawa o sztucznej inteligencji nakłada dodatkową kontrolę na duże modele sztucznej inteligencji, które stwarzają ryzyko systemowe. Firmy opracowujące lub wdrażające te modele muszą oceniać i ograniczać potencjalne ryzyko, zgłaszać incydenty, wdrażać środki cyberbezpieczeństwa i ujawniać zużycie energii. Nakładając na firmy odpowiedzialność za potencjalne szkody związane z technologią sztucznej inteligencji, prawo ma na celu promowanie odpowiedzialnych innowacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu użytkowników.

Wpływ globalny

Przyjęcie przez UE kompleksowych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji stanowi precedens dla innych jurysdykcji zmagających się z podobnymi wyzwaniami. Podczas gdy Stany Zjednoczone i Chiny również podjęły kroki w celu zarządzania sztuczną inteligencją, podejście UE jest godne uwagi ze względu na nacisk na ochronę praw człowieka i łagodzenie zagrożeń związanych z technologią AI. Ustanawiając jasne zasady i mechanizmy nadzoru, UE stara się wpływać na globalne standardy rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji.

Wdrażanie i egzekwowanie

Oczekuje się, że ustawa o sztucznej inteligencji stanie się prawem do połowy 2024 r., a jej przepisy będą wprowadzane stopniowo. Każde państwo członkowskie UE ustanowi własny organ nadzorczy ds. sztucznej inteligencji w celu egzekwowania przepisów, podczas gdy scentralizowane biuro ds. sztucznej inteligencji w Brukseli będzie nadzorować zgodność z przepisami dotyczącymi systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Naruszenia ustawy o sztucznej inteligencji mogą skutkować znacznymi grzywnami, podkreślając zaangażowanie UE w zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz ochronę interesów jednostek i społeczeństwa.

Patrząc w przyszłość

Chociaż ustawa o sztucznej inteligencji stanowi kamień milowy w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji, nie jest to ostatnie słowo na ten temat. Ustawodawcy przewidują dalsze przepisy, szczególnie w obszarach takich jak sztuczna inteligencja w miejscu pracy, po nadchodzących wyborach. Unia Europejska pozostaje zaangażowana we wspieranie innowacji przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego i etycznego rozwoju sztucznej inteligencji. Poprzez dalsze angażowanie zainteresowanych stron i dostosowywanie ram regulacyjnych do ewoluujących postępów technologicznych, UE dąży do utrzymania swojej wiodącej roli w kształtowaniu przyszłości zarządzania sztuczną inteligencją.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak AI działa w SAP, przeczytaj nasze ostatnie artykuły na blogu. Wprowadźmy sztuczną inteligencję do Twojej firmy już dziś!

ZOBACZ JAK MOŻEMY ZDIGITALIZOWAĆ TWOJĄ FIRMĘ

Spotkajmy się w mediach społecznościowych: